• ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 3 ​และรุ่นที่ 4
  • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครด่วน! จำนวนจำกัด

SME GROWFORWARD

Timeline กิจกรรม

SME GROWFORWARD

เรียนฟรี เนื้อหาแน่น พร้อมสร้างรายได้ทันที
เฉพาะภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้น!!!

เป้าหมายที่ 1 (Gold 1) รอบ 160 คน

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการเขียนโมเดลธุรกิจ

√ 1. เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นธุรกิจ

      เรียนรู้วิธีการเป็นผู้ประกอบการตัวจริง แบบมืออาชีพจากการถ่ายทอดแนวคิดการเริ่มต้นจนถึงเติบโตแบบที่แตกต่าง

√ 2. ครบเครื่องเรื่องที่คนทำธุรกิจต้องรู้

      เรียนรู้การทำตลาด การเงิน การจัดตั้งธุรกิจ จากวิทยากรมืออาชีพ

√ 3. พลิกวิกฤต โควิด 19 อย่างไร ให้ธุรกิจอยู่รอด

       เตรียมความพร้อมธุรกิจ หลังจากวิกฤตการณ์ โควิด 19 สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพ

√ 4. แบบจำลองโมเดลธุรกิจ BMC

       ฝึกทักษะการนำเสนอแบบจำลองโมเดลธุรกิจ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต

เป้าหมายที่ 2 (Gold 2) รอบ 50 คน

กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ระยะเริ่มต้น

√ 1. แลกเปลี่ยน เรียนรู้

      ได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรม ทัศนคติ และการเข้าใจคน ทำให้กลุ่มรู้วิธีแก้ไขปัญหา

√ 2. กิจกรรมสัมพันธ์

      การกระตุ้นในบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่ในสังคม และเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม

√ 3. Business Matching

      การเชื่อมโยงเครือข่ายและแนวทางให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนาองค์กร

เป้าหมายที่ 3 (Gold 3) รอบ 50 คน

กิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ

√ 1. Pitching Secrets

      เทคนิคการนำเสนอธุรกิจต่อกลุ่มเป้าหมาย แบบมืออาชีพ

√ 2. Social Media

       เทคนิคการใช้เครื่องมือ Online เพื่อขยายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

√ 3. การวางแผนทางการเงิน และภาษี

                 ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน และภาษีเพื่อความสำเร็จสำหรับผู้ประกอบการ

√ 4. การนำเสนอโมเดลธุรกิจผ่าน Pitch Deck

                 โอกาสในการนำเสนอแบบตัวต่อตัว แก่นักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำ

เป้าหมายที่ 4 (Gold 4) รอบ 12 คน

กิจกรรมนำเสนอโมเดลเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน

√ 1. พัฒนาทักษะการการนำเสนอแบบมืออาชีพ

      เปิดโลกแห่งการ Pitch และสอนให้คุณนำเสนองานได้แบบ Perfect

√ 2. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน Venture Capital

      โอกาสในการสนับสนุนในด้านของแหล่งเงินทุน เพื่อที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจากการร่วมโครงการนี้

Business model canvas

แบบจำลองธุรกิจรายบุคคล Business model canvas

เครือข่าย

เชื่อมโยงธุรกิจผู้ประกอบการใหม่

Pitch Deck

แผ่นนำเสนอโมเดลธุรกิจรายบุคคล Pitch Deck

นำเสนอโมเดลธุรกิจ

นำเสนอโมเดลธุรกิจแบบตัวต่อตัวแก่สถาบันการเงินและนักลงทุนระดับประเทศ

โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน

โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน (Venture Capital) และสถาบันการเงิน

Timeline กิจกรรม

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการเขียนโมเดลธุรกิจ
(รุ่น 1 – รุ่น 4)

กิจกรรมสร้างเครือข่าย (Camping)

กิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งทุน (Coaching)

กิจกรรมนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน (Pitching)

incredible people

วิทยากรชั้นนำ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ดร.สันติธร ภูริภักดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนธุรกิจด้วย BMC

อ.กฎทอง บุญพรรคนาวิก

ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ

ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ Focus Group

ดร.ศรัญญา เสนสุภา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ (Pitching)

คุณชลกฤษ ฟองสายชล

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล

คุณเสกสรร เทิดสิริภัทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิดิโอคอนเทนต์ในโลกออนไลน์

ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
/ Beyondtraining

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ

อาจารย์ศันสนะ สุริยะโยธิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและภาษี

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

อ.จิรวัฒน์ ชุติพลวัจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่าย

คุณพิชิต มิทราวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME Bank

ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์

หน่วยงานพันธมิตร

SUCCESS CASE

ตัวอย่าง กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ
ภายใต้โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 

SUCCESS CASE : B-012

SUCCESS CASE : B-057

SUCCESS CASE : A-107

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย ??

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการเขียนโมเดลธุรกิจ (รุ่น 1 – รุ่น 4)

ตารางเรียน

รุ่นที่ 1 (รอบเช้า)

วันที่ 20-23 พค. / 27-30 พ.ค. และ วันที่ 3-6 มิถุนายน 63 รวม 12 ครั้ง

รุ่นที่ 2 (รอบบ่าย)

 วันที่ 20-23 พค. / 27-30 พ.ค. และ วันที่ 3-6 มิถุนายน 63 รวม 12 ครั้ง

รุ่นที่ 3 (รอบเช้า)

วันที่ 24-27 มิ.ย. /1-4 ก.ค. และ วันที่ 8-11 กรกฎาคม 63 รวม 12 ครั้ง

รุ่นที่ 4 (รอบบ่าย)

วันที่ 24-27 มิ.ย. /1-4 ก.ค. และ วันที่ 8-11 กรกฎาคม 63 รวม 12 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
(จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.)

คุณจิรวัฒน์ 086 305 9000

คุณปิติกร 083 558 0551

เมื่อทางโครงการพิจารณาคุณสมบัติ ตามที่โครงการกำหนดแล้ว จะแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยใช้รูปแบบ Online หรือโทรศัพท์ ในการสัมภาษณ์

รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จะประกาศผล วันที่ 15 พฤษภาคม 63

รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จะประกาศผล วันที่ 17 มิถุนายน 63

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่

Website : https://smegrowforward.com/

Facebook : https://www.facebook.com/SMEGrowForward

สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสมัคร สามารถสมัครเข้ามาก่อนแล้วทางโครงการจะติดต่อกลับไป หากมีเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะ

1.กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการเขียนโมเดลธุรกิจ (เรียนแบบออนไลน์ 12 ครั้ง/ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

 แบ่งการเรียนออกเป็น 4 รุ่น / และจะทำการคัดเลือก 50 กิจการเพื่อเข้าสู่กิจกรรมที่ 2

2.กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรายใหม่ระยะเริ่มต้น (12 ชั่วโมง)

3.กิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ (30 ชั่วโมง)

จะเป็นการเรียนรวมกันทั้ง 50 กิจการ และจะทำการคัดเลือก 12 กิจการเพื่อเข้าสู่กิจกรรมที่ 4

4.กิจกรรมนำเสนอโมเดลเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน (12 ชั่วโมง)

จะเป็นการเรียนรวมกันทั้ง 12 กิจการ และจะทำการคัดเลือก 5 กิจการ เพื่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบในการฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 1

  1. แบบจำลองธุรกิจรายบุคคล Business model canvas
  2. เครือข่าย เชื่อมโยงธุรกิจผู้ประกอบการใหม่

3.แผ่นนำเสนอโมเดลธุรกิจรายบุคคล Pitch Deck

  1. นำเสนอโมเดลธุรกิจ แบบตัวต่อตัวแก่สถาบันการเงินและนักลงทุนระดับประเทศ
  2. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน (Venture Capital) และสถาบันการเงิน

1.เรื่องเงินประกันโครงการฯ 3,000 บาท จะมีการเก็บเงินประกันเฉพาะท่านที่ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 160 ท่าน เท่านั้น

2.เรื่องการคืนเงินประกันโครงการฯ จะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกอบการเมื่อ
ผู้ประกอบการดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับโครงการฯ เช่น ใบสมัคร , แบบรายงานโมเดลธุรกิจแบบประเมินความพึงพอใจ , แบบฟอร์มติดตามผลลัพธ์ ตามที่โครงการฯกำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว โครงการจะดำเนินการคืนเงินประกันโครงการฯ ให้แก่ท่านภายในเดือน สิงหาคม 2563

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสนับสนุนการเกิดวิสาหกิจใหม่ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการบริหารจัดการและการสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

2 เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ในการเข้าถึงนักลงทุน และแหล่งทุนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 เพื่อผู้ประกอบการใหม่มีเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ

 

คุณสมบัติ

1.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร

2.วุฒิการศึกษา : ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ฯลฯ

ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการ

ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยเริ่มประกอบการมาแล้วในระยะ 1 –  5 ปี

นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการ NEC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาก่อน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณจิรวัฒน์ 086 305 9000