ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้าร่วม กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ระยะเริ่มต้น และ กิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2563 และ ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2563
ณ ห้อง Ballrooms ชั้น 7 โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท