แผนการจัดการสอน “ นำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน ” (Pitching) ระยะเวลา 2 วัน จำนวน 12 คน​

ครั้งที่

วัน

วันที่

เวลา

วิชา

วิทยากร

1ศุกร์7-ส.ค.09.30 – 12.30 น.กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อเป้าหมายขั้นสูง (ขอทุน ,ขายสินค้า )คุณพิชิต มิทราวงศ์ หรือผู้แทนจากสถาบันการเงิน
13.30 – 16.30 น.กลยุทธ์การนำเสนอขั้นสูง (Empower Pitching) Workshopดร.ศรัญญา  เสนสุภา
2เสาร์8-ส.ค.09.30 – 12.30 น.กลยุทธ์การสร้าง Brand สู่ตลาดโลกดร.สรัญ ฐิตะวสันต์
13.30 – 16.30 น.กิจกรรมนำเสนอธุรกิจ ต่อนักลงทุน และสถาบันการเงินคณะกรรมการหลักสูตร

วิทยากรชั้นนำ

คุณพิชิต มิทราวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME Bank

ดร.ศรัญญา เสนสุภา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ (Pitching)

ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์